برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روز پنج شنبه 96/06/23در محل سالن دیالیز بیمارستان آیت الله مدنی توسط سرکارخانم زین آبادی مسئول محترم واحد بهبود کیفیت برگزار گردید. در این دوره آموزشی در مورد استراتژی های بیمارستان، اهداف استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی در مدل برایسون،برنامه عملیاتی،فرصتها، نقاط قوت وضعف و... مطالبی ارائه گردید.

IMG 20170915 150129 IMG 20170915 150131