معاون فرهنگي و دانشجويي

minooian
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر  محمد حسن مینوئیان حقیقی
  • سمت:
  • معاون فرهنگي و دانشجويي
  • مرتبه:
  • دكتراي تخصصي PHD
 
contact
پست الكترونيكي: drminooeian@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:آقای احسان امیری
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157220577
فكس: 05157220577