معرفی بیمارستان بجستانبیمارستان آیت الله مدنی بجستان در سال 1386 با پروانه ساخت 32 تخت مصوب بامساحت کل 20000 متر مربع و مساحت زیربنای 2900 متر مربع توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی گناباد تاسیس گردید.


این مرکز تشکیل شده است از :

بخش های درمانی : اتاق عمل، جراحی عمومی، داخلی، زنان و زایمان، اطفال، زایشگاه،همودیالیز،مراقبتهای ویژه(ICU)

بخش های پاراکلینیک : آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، نوارقلب

حوزه مدیریت  و واحدهای اداری :  فن‌آوری اطلاعات،  بهداشت محیط، تغذیه، تدارکات، انتظامات، انبار مرکزی، انبار دارویی، نقلیه،  تاسیسات و واحد آموزش(سالن کنفرانس و اجتماعات)، دفتر بهبود کیفیت و دفتر پرستاری.

شناسنامه بیمارستان :

نام بیمارستان: آیت الله سید جواد مدنی   

آدرس دقیق: بجستان میدان طالقانی تلفن تماس:    2- 56522800      ،     فکس:56522803