معرفي و شرح وظايف معاونت فرهنگي و دانشجويي

معاونت فرهنگي و دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای اهداف استراتژیک این دانشگاه سعی در ایجاد بستری مناسب جهت توانمندسازی دانشجویان در جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی را دارد. این معاونت با تلاشهای وافر در مدیریتهای فرهنگی و فوق برنامه، دانشجویی، مرکز مشاوره دانشجویی،شورای انضباطی دانشجویان و واحد تربیت بدنی در زمینه های زیر انجام وظیفه می نماید:
-تهیه فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی با مشارکت دانشجویان در کانونهای مختلف
-برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی
-ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی – خوابگاهی و تغذیه ای
-ارائه وامهای مسکن و دانشجویی
-ارتقاء سطح سلامت جسم وروح دانشجویان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای
-فراهم آوردن محیط های مناسب ورزشی و تفریحی
با توجه به توسعه کمی و کیفی دانشگاه در سالهای اخیر و به منظور ارتقاء سطح خدمات در حوزه فرهنگي و دانشجويي با نظر مقام محترم وزارت سرکار خانم دکتر دستجردی از 17 بهمن 1389 معاونت آموزشی پژوهشی و دانشجویی فرهنگی به دو معاونت تبدیل و فرهنگي و دانشجويي با تشکیلات مستقل آغاز بکار نمود.