بهسازي روستايي

احداث 34 باب سرویس بهداشتی در روستای قوژد

با توجه به تعطیلی حمام عمومی روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان گناباد با جمعیتی حدود 479 خانوار و عدم دسترسی تعدادی از خانوارهای بی بضاعت به حمام ، گروه تخصصی بهداشت محیط این معاونت با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستا و جلب مشارکت خیرین اقدام به احداث 34 باب سرویس بهداشتی شامل حمام و توالت نموده اند که مبلغی حدود 490000000 ریال هزینه گردیده که از این مبلغ حدود 40000000 ریال با تحویل مصالح توسط معاونت بهداشتی تأمین گردیده است . 

بهسازی محیط روستا

در اجرای این طرح در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت به جهت بهسازی سرویسهای بهداشتی خانوارهای کم درآمد به منظور جلوگیری از شیوه بیماریهای روده ای و آلودگی محیط با خودیار خانوارها بصورت 25% هزینه از طریق معاونت بهداشتی و 75% هزینه توسط خانوار نسبت به بهسازی و یا احداث توالت منازل با نظارت بهورزان خانه های بهداشت اقدام می شود . مبالغ هزینه شده از طریق اعتبارات متمرکز ( اعتبارات تخصیصی از مرکز سلامت محیط و کار ) و اعتبارات عمرانی ( اعتبارات تخصیصی از دانشگاه ) پرداخت می گردد .