دخانیات

گزارش اقدامات انجام شده در هفته ملي بدون دخانيات سال 91

1. مصوبه كارگروه سلامت و امنيت غذايي در خصوص عدم صدور مجوز چايخانه و عرضه قليان و جلوگيري از فعاليت مراكز عرضه قليان فاقد پروانه

2. طرح موضوع جلوگيري از توزيع مواد دخاني در مراكز فاقد مجوز، بويژه قليان، در كميسيون نظارت اصناف شهرستان در مورخه 7/3/91

3. ارسال استيكر ممنوعيت استعمال دخانيات به سازمان حمل و نقل همگاني شهر گناباد و حومه جهت نصب در خودروهاي حمل و نقل عمومي

4. ارسال استيكر ممنوعيت استعمال دخانيات به كليه سازمانها ، ارگانها و ادارات و شركتها و ..

5. درج شعارهاي هشدار دهنده در سربرگ مكاتبات اداري معاونت هاي دانشگاه ، فرمانداريها و ساير ادارات و ارگانها
6. تهيه و نصب پلاكاردهاي حاوي پيامهاي بهداشتي حول محور شعار امسال روز جهاني بدون دخانيات در ميادين و معابر عمومي شهر
7. ارسال پيامهاي بهداشتي ازطريق اتوماسيون اداري دانشگاه در ارتباط با دخانيات در روزهاي متوالي هفته فوق و همچنين اطلاع رساني 10-4 خرداد در صفحه اول اتوماسيون دانشگاه

سيگار و مخاطرات استعمال آن

سیگار يكي از معظلات نسل جوان است كه آن را دروازه ورود به ديگر مواد مخدر مي ناميم و تبليغات وسيعي كه شركت هاي بزرگ دنيا براي ترويج دخانيات مي كنند باعث شده است كه جوانان زيادي را به كام اعتياد به مواد مخدر و دخانيات بكشانند و اين خود يكي از ابعاد تهاجم فرهنگي است و متاسفانه الگو گرفتن جوانان از افراد بزرگتر و افراد تحصيل كرده باعث شده است كه شايع ترين سن سيگار كشيدن به 24-15 سالگي كاهش پيدا كند

دریافت فایل سیگار