شهر سالم روستاي سالم

اهم فعاليتها و اقدامات انجام شده در ارتباط با روز زمين پاك ( 2/2/91 )

1. نواختن زنگ زمين پاك و اجراي برنامه زمين پاك در مجتمع آموزشي قمربني هاشم
2.هماهنگي انجام پاكسازي وجمع آوري زباله هاي پراكنده شده درمحيط (كيلومتر 15 محورگناباد - تربت حيدريه) با بسيج كليه نيروها و تجهيزات شركت تنظيف كاران شرق گناباد وشهرداري ومحيط زيست
3. نصب پلاكاردهاي بهداشتي در ارتباط با روز زمين پاك در ميادين و معابرعمومي

شهر سالم روستاي سالم

* برنامه سوانح و حوادث
به منظور پیشگیری از همه گیریهای بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه نسبت به آموزش و آماده سازی پرسنل در مورد محل اسکان آسیب دیدگان – احداث توالتهای صحرائی ، جمع آوری و دفع صحیح زباله ها ، دفع صحیح فاضلاب ، جمع آوری و دفن اجساد و لاشه ها ، سم پاشی و ضدعفونی و .. اقدام گردیده و تجهیزات مورد نیاز تهیه و در انبار دپو حوادث در محل مرکز بهداشت نگهداری می شود .
* اجرای طرح اتلاف حیوانات زیانکار
به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای قابل انتقال از طریق حیوانات زیانکار و با توجه به اینکه اتلاف این حیوانات بر عهده شهرداریها و دهیاریهامی باشد . نظارت بر اجرای صحیح طرح و اتلاف حیوانات فوق ، جمع آوری لاشه ها و حمل و دفن بهداشتی آن انجام می شود .
* اجرای طرح کنترل استعمال دخانیات
با توجه به عوارض ناشی از استعمال دخانیات و به منظور کاهش مصرف آن در بین اقشار مردم و عدم استعمال در محلهای سرپوشیده و اماکن عمومی ضمن اجرای برنامه های آموزشی برای مصرف کنندگان اقدام به تاسیس مرکز مشاوره کنترل استعمال دخانیات گردیده که دراین مرکز در کلاسهای آموزشی راهکارهای کنترل و کاهش استعمال به افراد واجد شرایط توسط پزشک دوره دیده و کارشناسان ارائه میگردد .
* اجرای برنامه حذف جوش شیرین از نان
با توجه به مضرات استفاده از جوش شیرین در عمل آوری نان و به منظور حذف آن از نانهای سنتی ضمن آموزش به متصدیان و کارگران نانوائی و نظارتهای بهداشتی بطور مرتب به  نان تولیدی و آرد مصرفی نمونه برداری جهت انجام آزمایشات صورت گرفته به آزمایشگاه مواد غذایی ارسال می گردد و میزان درصد نمک مصرفی و همچنین PH نمونه ها تعیین و در صورتی که موارد خلاف مشاهده شد طبق مقررات برخورد قانونی صورت می گیرد .
* کنترل نمکهای یددار
به منظور حذف نمکهای غیر تصفیه و بدون ید از سید غذایی خانوارها ضمن بررسی نمکهایی که در سطح توزیع و فروش عرضه می گردد بطور مرتب نسبت به نمونه برداری و ارسال آن به آزمایشگاه جهت تعیین میزان ید و درصد خلوص اقدام میگردد و چنانچه در بازرسیها نمک غیر تصفیه و یا فاقد یددر اماکن مشاهده گردید طبق مقررات رفتار می گردد .
* اجرای طرح تشدید بازدید از اماکن
به منظور نظارت بیشتر بر رعایت کامل مسائل بهداشتی در اماکن عمومی و اماکن مواد غذایی علاوه بر بازدید در ساعت اداری بصورت اجرای طرح تشدید بازدید اماکن در ساعت غیر اداری و ایام تعطیل انجام می گیرد .
* اجرای طرح بازدید از اماکن بین راهی
با توجه به حساسیت اماکن بین راهی بازدید از این اماکن بصورت یک طرح ضربتی و منسجم و بطور مرتب انجام می گیرد و ضمن بررسی دقیق مواد غذایی عرضه شده به رعایت مسائل بهداشتی در این اماکن و بهسازی و بهداشتی بودن سرویسهای بهداشتی و نمازخانه نیز تاکید می گردد و در صورت مشاهده هرگونه خلاف برابر مقررات اقدام می شود .
* اجرای طرح شبنم ( شورای بهداشت نمازگزاران مساجد )
به منظور رفع نواقص بهداشتی مساجد بخصوص سرویسهای بهداشتی وضوخانه ، آبدارخانه و .. اقدام به برگزاری جلسات با حضور هیئت امنا و تعدادی از نمازگزاران مساجد به نام شورای بهداشتی نمازگزاران مساجد گردید و در این جلسات مشکلات بهداشتی مساجد مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری رفع آن توسط این شورا با نظارت کارشناسان بهداشت محیط انجام می گیرد .