منابع آزمون مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

منبع آزمون الکترونیکی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
منبع آزمون الکترونیکی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
منبع آزمون الکترونیکی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
منبع آزمون الکترونیکی آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی
منبع آزمون الکترونیکی شیوه های نوین انبارداری
منبع آزمون الکترونیکی انبار و جایگاه آن در سازمان
منبع آزمون الکترونیکی اصول و مبانی ارتباطات

منبع آزمون الکترونیکی حکومت مهدوی و وظایف منتظران
منبع آزمون الکترونیکی آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی
منبع آزمون الکترونیکی آشنایی با اندیشه سیاسی و سیره امام خمینی (ره)
منبع آزمون الکترونیکی تفسیر سوره حجرات

منبع آزمون الکترونیکی تفسیر سوره لقمان
منبع آزمون الکترونیکی امر به معروف  ونهی از منکر
منبع آزمون الكتروني حفاظت رايانه
منبع دوره آموزشي CPR 
منبع دوره آموزشی بهبود مدیریت تحت عنوان مدیریت عمومی

منبع دوره آموزشی فرآیند و فنون تصمیم گیری

منبع دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی

منبع دوره آموزشی نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه

منبع دوره آموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

منبع دوره آموزشی جنگ نرم

منبع دوره آموزشی ابعاد حکمرانی علوی

منبع دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری (مدیران)

منبع دوره آموزشی انگیزش در کار (مدیران)

منبع دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی (مدیران)

منبع دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir