صفحه اصلي پايگاه عرضه اطلاعات پزشكي

lib2


آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

لينك هاي مفيد

www.Pubmed.com
(بانک مقالات کتابخانه ملی پزشکی آمریکا)
www.Sid.ir
(پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)
www.Magiran.com
(بانک اطلاعات نشریات کشور)
www.Irandoc.ac.ir
(پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)
www.Medlib.ir
(بانک جامع مقالات پزشکی)
www.hbi.ir
(معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت)
www.Ketab.ir
(خانه کتاب)
www.Nlai.ir
(سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)
www.Srlst.com
(مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)
www.Medtube.ir
(بانک تخصصی فیلم پزشکی)
www.Healthtube.ir
(بانک جامع فیلم سلامت)
http://hms.gmu.ac.ir
(فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد)
 http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
 (master list موسسه ISI)
http://jrh.gmu.ac.ir/
(مجله پژوهش و سلامت)
http://sdhprc.gmu.ac.ir/
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
www.ensani.ir
پرتال جامع علوم انسانی
موتورهای جستجو
کتابخانه همراه سلامت
www.Bualisina.net