معرفي مدير توسعه سازمان و منابع انساني

hossein khodadadi
  • نام و نام خانوادگي:
  • حسین خدادادی
  • سمت:
  • مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی
  • مرتبه:
  • لیسانس مدیریت
  • تاریخچه مدیریت و شرح وظایف:
  • جهت دانلود كليك كنيد...
 
contact
پست الكترونيكي: hrd-management@gmu.ac.ir
  آدرس: خراسان رضوي - گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – مدیریت توسعه سازمان و مابع انسانی
تلفن: 05157225438          داخلی :220
فكس: 05157227689