لیست پرسنل مدیریت امور مالی

Untitled Document

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
داخلی
1 علیرضا طحانزاده مدير مالي 051-57224677 240
2 حسن بینایی مسئول اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار 051-57223513-14 245
3 محمد خاکستانی تامين منابع هزينه 051-57223513-14 246
4 علیرضا طحان حقوق بازنشستگان 051-57223513-14 243
5 مهدی احتیاطی مسئول اداره حسابداري پرسنلي(شاغلين و بازنشستگان) 051-57223513-14 241
6 حسين ابراهيمي كارشناس حقوق و دستمزد 051-57223513-14 241
7 حسین طالبی تامين منابع تملك 051-57223513-14 247
8 غلامرضا خاکپور مسئول اداره نظارت و پايش عملكرد 051-57223513-14 250
9 جواد بهرامی رسیدگی 051-57223513-14 249
10 محمدرضا خیاط رسیدگی 051-57223513-14 244
11 زهره طالب الحق تامين اعتبارات هزينه 051-57223513-14 248
12 حسین رفیق بايگاني و تحصيلدار 051-57223513-14 242