معرفي مسئول امور عمومی

amin1
  • نام و نام خانوادگي:
  • علی اکبر امین
  • سمت:
  • مسئول امور عمومی
  • مرتبه:
  • تکنیسین امور دارویی
  • تاریخچه مدیریت و شرح وظایف:
  • دانلود كليك كنيد...

 
tamas ba ma 
پست الكترونيكي: ss-management@gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوي - گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – مدیریت خدمات پشتیبانی
تلفن:   05157220439        داخلی : 214
فكس: 05157227689