پرسنل دفتر فني

 
 

نام و نام خانوادگی: علي اكبر يعقوبي
ميزان تحصيلات: ليسانس

رشته تحصيلي: عمران
پست سازماني: رئيس اداره توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني و تجهيزاتي

 

شماره تماس:  05157222927

پست الكترونيكي: yaghoubi52@yahoo.com

 
 

 
 

نام و نام خانوادگی: مهدي آخوندي
ميزان تحصيلات: ليسانس

رشته تحصيلي: مكانيك
پست سازماني: كارشناس تاسيسات

 

شماره تماس: 05157223513     داخلي: 237

پست الكترونيكي: mehdiakhondi2003@yahoo.com

 
 

 
 

نام و نام خانوادگی: مجتبي رشيدي
ميزان تحصيلات: ليسانس

رشته تحصيلي: عمران
پست سازماني: كارشناس ساختمان

 

شماره تماس: 05157223513     داخلي: 233

پست الكترونيكي: rashidi_mojtaba@yahoo.com

 
 

 
 
rafig

نام و نام خانوادگی: حسین رفیق
ميزان تحصيلات: لیسانس
رشته تحصيلي: حسابداری
پست سازماني: حسابدار و كارپرداز

 

شماره تماس: 05157223513     داخلي: 236

پست الكترونيكي: h_rafigh@yahoo.com

 
 

 
 

نام و نام خانوادگی: رضا رضاييان زيرجاني
ميزان تحصيلات: ليسانس

رشته تحصيلي: عمران
پست سازماني: كارشناس امور عمراني

 

شماره تماس: 05157223513    داخلي: 235

پست الكترونيكي: rezaeng1368@yahoo.com