اردو کوهنوردی  به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها توسط واحد تربیت بدنی دانشگاه برنامه ریزی و  وبا حضور 100 نفر برگزار گردید