عملکرد واحد بهداشت مدارس

عملکرد برنامه مروج سلامت در سال 1391

عملکرد برنامه مروج سلامت در سال 1391
1-هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان جهت بازدید مدارس مروج سلامت از خانه سالمندان در هفته سلامت به مناسبت شعار جهانی بهداشت و تکریم سالمندان
2- تهیه یک مجموعه آموزشی جهت تکریم سالمندان و ارسال به مراکز و خانه های بهداشت جهت آموزش در مدارس بخصوص مروج سلامت در هفته سلامت
3- انجام ممیزی خارجی نهایی توسط تیم ممیزی در 24 مدرسه   16 مدرسه گناباد ، 8 مدرسه بجستان
4-ارسال دستورالعمل مروج سلامت جهت کلیه مراکز خانه های بهداشت و شبکه بجستان مهرماه 1391
5-برگزاری کارگاه غیر حضوری کد دار مروج سلامت جهت تمام بهورزان ، کاردانان وکارشناسان ، پزشکان مورخ 1/8/91 در سالن چمران و2/8/91در شبکه بجستان
6- برگزاری اولین کمیته در سال 1391 با حضور ادارات بهزیستی – فرمانداری – هلال احمر – شهرداری –آموزش و پرورش مدیران و مربیان بهداشت مدارس  همکاران شبکه بجستان و تیم ممیزی خارجی در سالن زکریا 27/9/91
7- تهیه یک کلیپ از فعالیت های مدارس مروج سلامت
8- هماهنگی با اداره آموزش و پرورش جهت انتخاب مدارس مجری طرح در سال 1391
9- صدور ابلاغ جهت اعضای جدید کمیته مروج سلامت
10- صدور تقدیر نامه جهت کلیه مدیران و مربیان و اعضای تیم ممیزی خارجی گناباد و بجستان با امضاء معاون بهداشتی و مدیر آموزش و پرورش شهرستانها
11- تحویل پوسترهای مروج از وزارت و تحویل به آموزش و پرورش جهت توزیع در مدارس مجری
12- شروع طرح وارنیش فلوراید در تمام مدارس ابتدائی و مروج سلامت
13-آموزش و معاینه دانش آموزان جهت پدیکلوز در تمامی مدارس و مدارس مروج سلامت
14- شروع طرح آهن یاری در تمام مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه و مروج سلامت
15-برگزاری کمیته مروج سلامت در شبکه بجستان مورخ 10/10/91
16- ارسال پکیج آموزشی برای مدارس مروج مهرماه 1390

                جهت دريافت اطلاعات بيشتر در مورد وارنيش فلورايد کليک کنيد