صفحه مربوط به برنامه ایدز در محیط کار

لطفاجهت دانلود فایل روی آیکن مربوطه کلیک نمایید.

ردیف عنوان مطلب دریافت فایل ردیف عناون مطلب دریافت فایل
1 فرم شماره یک برنامه ایدز در محیط کار download icon Taktemp 14 11   سياست گذاري و برنامه‌ريزي پيشگيري از HIV/AIDS  در محيط كار

download icon Taktemp 14
2 فرم شماره دو برنامه ایدز در محیط کار  download icon Taktemp 14 12 مهارتهای آموزش موثر HIV/AIDS download icon Taktemp 14
3 فرم شماره سه برنامه ایدز در محیط کار  download icon Taktemp 14 13 مراحل اجرایی پیشگیری از ایدز در محیط کار download icon Taktemp 14
4 فرم شماره چهار برنامه ایدز در محیط کار  download icon Taktemp 14 14 , Saving lives
Protecting jobs
download icon Taktemp 14
5 چک لیست پایش برنامه در دانشگاه download icon Taktemp 14 15  HIV and AIDS AND THE WORLD OF WORK IN ASEAN download icon Taktemp 14
6  معرفی مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری در دانشگاهها download icon Taktemp 14 16 آموزش پیشگیری از  HIV/AIDS download icon Taktemp 14
7  روبان قرمز download icon Taktemp 14 17 ایدز وخانواده download icon Taktemp 14
8 فایل اموزشی ایدز در محیط کار download icon Taktemp 14 18 پمفلت ایدز download icon Taktemp 14
9 فایل کارگاه آموزشی ایدز در محیط کار download icon Taktemp 14 19 download icon Taktemp 14
10 فایل آموزشی اپیدمیولوژی HIV/AIDS download icon Taktemp 14 20 download icon Taktemp 14