معرفی واحد بهبود تغذیه جامعه

taghziehmoarefithagh taghziekoodak1 taghziemadaran taghziega

 

 

معرفی واحد:
این واحد زیر نظر دفتر بهبود تغذیه جامعه و در راستای رسالت و هماهنگ با آن دفتر در خصوص اجرایی کردن سیاست های کلان و برنامه های کشوری تغذیه فعالیت می کند.
رسالت دفتر بهبود تغذیه جامعه:
کمک به بهبود امنیت غذایی و ارتقا کیفیت تغذیه مردم از طریق ارتقا سطح دسترسی فیزیکی ,اقتصادی ,افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای جامعه و رهایی از بیماریها با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی و آموزش ,مشارکت در اجرای طرح های تغذیه ای  ,تحقیق , پایش  و اقدامات پیشگیرانه و درمانی در قالب ارزشهای اسلامی و انسانی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران
چشم انداز:
بهبود کیفیت زندگی و امنیت غذایی مردم کشور با داشتن افرادي تصمیم گیرنده و با سواد از نظر تغذیه اي که داراي انگیزه،دانش، مهارت و اراده در انتخاب جانشین هاي غذایی مناسب باشند و مشکلات تغذیه اي اعم از کم خوري، پرخوري و کمبود ریزمغذيها درآنها کاهش یابد, مردمی سالم وپویا براي فعالیت در عرصه هاي علمی و فناوري که همواره در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشورگام بردارند.
اهداف و برنامه ها:
1-      بهبود تغذيه و رشد كودكان زير شش سال
2-      بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير (زنان باردار – شيرده – نوجوانان – سالمندان)
3-      پيشگيري و كنترل كمبود ریز مغذی ها و عوارض ناشی از آن در سطح جامعه
4-      ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه
5-      افزايش دسترسي خانوارها به سبد غذايي مطلوب