توسعه منابع علمي آموزش سلامت

توسعه منابع علمي آموزش سلامت سال 93

 تکثیر و توزیع بسته های آموزشی الکترونیک با عناوین مختلف در مراکز بهداشتی درمانی ، ادارات و پایگاه های حامی سلامت از طریق داوطلبین متخصص ادارات و سازمانها
 ایجاد بانک جامع آموزشی از طریق گرد آوری بسته های آموزشی الکترونیک با موضوعات متفاوت
 ارسال متناوب بسته های آموزشی برای کاربران اتوماسیون اداری ( درون بخشی )
 ارسال متناوب بسته های آموزشی برای سایرین ( داوطلبین متخصص ادارات و سازمانها و متقاضیان) ( برون بخشی )

توسعه منابع علمي


1.       تهیه و چاپ کتاب حرکات کششی و نرمشی پشت میز کار و توزیع آن بین دانشگاههای کشور و ادارات شهرستان گناباد ( به تعداد 2000 جلد )

2.       توزیع 5000 حلقه لوح فشرده آموزشی در رابطه با تغذیه سالم – وزرش بیماریهای قلبی عروقی بین کلیه اقشار جامعه

3.       تهیه فیلم های اموزشی 1- حرکات کششی و نرمشی در دوران بارداری 2– بیماریهای قلبی و عروقی 3– مشاوره ژنیتک که آماده و هم اکنون در وزارتخانه کارکارشناسی ان به اتمام رسیده است و آماده توزیع در بین اقشار جامعه می باشد

4.       تهیه و توزیع 450 جلد کتاب های شامل 1-برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت 2- برقراری ارتباط استراتژیک برای سلامت روانی 3- سلامت و عوامل تعیین کننده آن 4- چالشهای سلامت عمومی در ایران 5- راهنمای توانمندسازی شهروندان و محلات شهر برای ارتقاء سلامت و توزیع آن بین مراکز و معاونت های دانشگاه و ا دارات شهرستان گناباد

5.       تهیه و تکثیر400عدد سی دی مهارتهای زندگی با همکاری شورای پایگاه دانشگاه علوم پزشکی گنایاد

6.       تهیه کتاب تغذیه سالم برای تندرستی و  پیشگیری از اعتیاد و توزیع بین پایگاههای بسیج شهرستان به تعداد 48عدد

7.       تهیه فیلم آموزشی در رابطه با زندگی شهرنشینی که کلیه مرحل آن تقریبا به اتمام رسیده است و امید می رود تا پایان پاییز آماده توزیع گردد

8.       برنامه ریزی جهت تهیه فیلم آموزشی در رابطه با حرکات کششی و نرمشی در سنین مختلف و محیط های کاری مختلف و حرکات کششی و نرمشی درمانی عضلات و مفاصل

9.       برنامه ریزی جهت تهیه فیلم آموزشی در رابطه با ترزیق صحیح انسولین