کارگاه توانمندسازی ارایه دهندگان خدمت در خصوص غربالگری ناباروری برگزار شد

حدود 20 درصد از زوجین ایرانی درجاتی از ناباروری را در طول زندگی زناشویی تجربه می کنند. میزان شیوع ناباروری در ایران بالاتر از متوسط جهانی(15-12درصد) می باشد. تشخیص زودرس و درمان ناباروری می تواند در دستیابی به برخی از اهداف موجود در سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری کمک کننده باشد. در همین راستا 3 دوره کارگاه شناسایی و غربالگری زودرس زوجین در معرض احتمال ناباروری، ویژه مراقبت سلامت و بهورزان در شهریورماه برگزار گردید.

در این کارگاه مباحثی در خصوص ناباروری، علل ایجاد کننده و مستعد کننده ناباروری و فرایند غربالگری ناباروری توسط مدرسین مطرح شد. امید است بتوانیم با آموزش و حساس سازی پرسنل ارائه دهنده خدمت و سایر گروه های هدف جامعه گامهای مهمی در راستای ارتقاء نرخ باروری کلی برداریم.

2