برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری در محل کتابخانه امام جعفر صادق(ع) قصبه شهر

دومین جلسه کمیته راهبری سال 96 روز چهارشنبه مورخ 96/08/10 در محل کتابخانه امام جعفر صادق(ع) با حضور اعضای کمیته محلی و راهبری برگزار گردید.در این جلسه معاونت بهداشتی از جناب آقای دکتر نبی پور فرماندار محترم شهرستان به خاطر همکاری و همیاری در اجرای برنامه و حضور در محله تشکر و قدردانی نموده سپس گزارش کوتاهی از اقدامات و پیگیری هایی که توسط معاونت بهداشتی(واحد بهداشت محیط و بهداشت روان)، شهرداری و اعضای کمیته محلی انجام شده بود ارائه گردید و پس از بیان نظرات و پیشنهادات موارد ذیل مصوب گردید:
1- برگزاري جلسات آموزش بهداشت روان ويژه گروههاي مختلف منطقه قصبه شهر
2- اخطار مجدد از طرف شهرداري به صاحبان املاك مخروبه جهت تخريب مكان هاي مخروبه به ويژه خيابان بهار 26 و بهار 21
3- اخطار مجدد به كليه منازل موجود در شهر كه آب فاضلاب را به كوچه هاي شهر هدايت مي كند.
4- تهيه بروشور با هدف معرفي برنامه سلامت اجتماعي و كميته محلي و توزيع آن در ميان اهالي قصبه شهر
5- بازگشايي مسير رودخانه بين شهر و بهاباد
6- گزارش از سوي اعضاء كميته محلي بر آسيب هاي منطقه از جمله طلاق، اعتياد، كودك آزاري و بيكاري 
7-ارائه گزارشی از برنامه سلامت اجتماعی به فرمانداری جهت تخصیص اعتبار جهت راه اندازی یک محله جدید

IMG 3015