شرح وظایف اداره نظارت بر مواد غذایی

1- تشکیل کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جهت بررسی، تأیید، صدور و تمدیدمجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی،ساخت و شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی
2- رعایت قوانین و ضوابط در صدور پروانه ها
3- بازدید، بازرسی و نمونه برداری از محصولات تولیدی کارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی آرايشي و بهداشتي جهت صدور اصلاح و  تمدید مجوزهای بهداشتی (بهره برداری- ساخت - شناسه نظارت- پاسخ به استعلام ها)
4- پاسخ استعلام  وزارت صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از طریق اعزام کارشناس به محل معرفی شده
5- ارسال مدارک تأييد شده جهت صدور یا اصلاح پروانه ساخت به اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی
6- صدور و تمدید شناسه نظارت کارگاههای بسته بندی (سنتی و بومی) مواد غذایی
7- بازرسی از کارخانجات تحت پوشش جهت کنترل شرایط حین تولید، انبار،...
8- نمونه برداري از محصولات در حال توليد يا در انبار و ارسال آن به آزمايشگاه كنترل جهت اطمينان از رعايت شرايط مناسب توليد و مطابقت با پروانه ساخت   
9- کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های غذايی و آشامیدنی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف
10- کنترل و بهبود شرايط تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف
11- کنترل و بهبود شرایط نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
12- کنترل و بهبود شرایط تولید ظروف و مواد بسته بندی
13-  جمع آوری آخرین یافته های علمی مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
14-  همکاری در برگزاری جلسات، سمینارها
15-   بهبود تولید و عرضه نمک های یددار
16-  تأمین سلامت و رضایت مصرف کنندگان مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
17-  نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (برچسب گذاري)
18-  تغییر کاربری فرآورده های تولیدی غیر قابل مصرف انسانی
19-  تأمین سلامت زنجیره تولیدات تا مصرف
20-  بهره گیری از سیستم کنترل کیفیت HACCP  در تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در خصوص ایمنی غذا
21-  هدایت و تشویق واحدهای تولیدی در تطابق با قوانین GMP-GHP-HACCP و همکاری های لازم در زمینه اخذ گواهی نامه های فوق
22-  ایجاد هماهنگی با سازمان غذا و دارو در تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی
23-  رسیدگی به تخلفات مواد غذایی و بهداشتی در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی
24-  تکمیل و ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی بر اساس نوع تخلف (دادسرا ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی بهداشتی و دارویی و یا سازمان تعزیرات حکومتی)
25-  همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در امر برخورد با تخلفات احتمالی در تولید مواد غذایی و بهداشتی
26-  بررسی و پیگیری موارد شکایات واصله به اداره در خصوص عرضه محصولات تقلبی و غیر قابل مصرف
27-  معدوم نمودن کالاهای تاریخ گذشته، فاقد مجوز ... با توجه به نامه های ارسالی از سوی معاونت غذای سازمان غذا و دارو
28-  همکاری با معاونت غذای سازمان غذا و دارو در خصوص اجرای طرح های ملی ایمنی غذا
29- پايش محصولات غذايي، آرايشي، بهداشتي در سطح عرضه(PMS)
30-  ارتقای اطلاعات و توانمندی مسئولین فنی در انجام وظایف
31- همکاری در اطلاع رسانی، آموزش و صدور اعلامیه های لازم جهت بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص سلامت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.