تعاریف مجوز های بهداشتی

تعاريف
    مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه هاي بهره برداري، مسئول فني، ساخت ، تمديديا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهاي موردي شامل تغيير وزن و نوع بسته بندي، تغيير نام محصول يا موسسه، استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانجات، شناسه نظارت، هم چنين صدور مجوز واردات و گواهي بهداشت براي صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي باشد كه براساس قانون مذكور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمهاي صادره جهت توليد، نگهداري، توزيع و فروش اين محصولات صادر مي شود.
1.    پروانه بهره برداري
2.    پروانه مسئول فني
3.    پروانه ساخت
4.   پروانه بهداشتی کارگاهی (تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)

     
1-    پروانه بهره برداري بهداشتی:
  پس از احراز شرايط فني و بهداشتي و کنترل کيفي و آمادگي واحد براي توليد محصولات در زمينه تأييد شده پروانه بهره برداري بهداشتي صادر مي‌گردد.
مدارك لازم جهت صدور پروانه بهره برداري
فلوچارت گردش كار

جهت دانلود روی فرمها کلیک کنید    فرم وضعیت و امکانات ساختمان     مشخصات نقشه     تعهدنامه مدیر عامل  
   2- پروانه مسئول فني:
   پروانه مسئول فني گواهينامه صلاحيت علمي و فني مسئول کنترل کيفي مستقر در واحد توليدي مي‌باشد.
   پروانه مسئول فني پس از صدور پروانه بهره برداري صادر مي‌گردد.

چارت مصوب مسئولین فنی
مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فني                     فلوچارت گردش كار 
مدارك لازم جهت اصلاح پروانه مسئول فني                   
 جهت دانلود روی فرمها کلیک کنید  فرم درخواست صدور پروانه    تعهد نامه مسئول فنی   تعهد نامه موسس      فرم پذیرش مسئول فنی   پرسشنامه مسئول فنی   شرح وظایف
    
3-    پروانه ساخت:
   به مدرکي اطلاق مي‌شود كه براي هر محصول با ترکيب، ميزان مواد اوليه  و ويژگي‌هاي معين فرمول ساخت تأييد شده توسط سازمان غذا و دارو صادر مي‌گردد.
  اين مدرک مجوز نهايي وزارت بهداشت براي توليد فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي بوده و هر کالاي داراي پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف مي‌باشد
مدارك لازم جهت صدور پروانه ساخت                فلوچارت گردش كار
مدارك لازم جهت تمديد پروانه ساخت    

جهت دانلود روی فرمها کلیک کنید      فرم ساخت     تعهد نامه برچسب گذاری

            

  4-   پروانه بهداشتی کارگاهی (تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)
کارگاه در این ضابطه به واحدی اطلاق می شود که اقدام به تولید، بسته بندی، توزیع و عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی در حجم کمتر از تولید صنعتی)کارگاه هایی که دارای پروانه کارگاهی از وزارت صنایع یا مراجع ذیصلاح می باشند (می نماید و دارای حداقل شرایط فنی و بهداشتی منطبق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی می باشد.
پروانه بهداشتی کارگاهی (تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)
پروانه بهداشتی است که به کارگاه هایی که دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح و حداقل شرایط فنی و بهداشتی تولید هستند اعطاء می شود و این پروانه بیانگر اجازه فعالیت و همچنین تولید فرآورده هایی است که در پروانه ذکر گردیده است
فرآورده های مشمول اخذ پروانه بهداشتی کارگاهی
مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی کارگاهی(تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)
متقاضی باید ضمن ارائه نامه درخواست برای صدور پروانه مسئول فنی و پروانه بهداشتی کارگاهی )تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی( مدارک زیر را نیز ارائه نماید

مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی                        فلوچارت گردش كار      

 روش اجرایی تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی(تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)
تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی )تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی(  مشروط به ارائه نامه درخواست تمدید به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، واریز هزینه تمدید به مبلغ 940000 ریال به حساب 2173319012006 بانک ملی شعبه شهرك قدس کد  1458 و همچنین دارا بودن شرایط ذکر شده ذیل و پس از تایید کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی حداکثر به مدت دو سال بلامانع خواهد بود.
1)    نداشتن شکایت اثبات شده درخصوص فرآورده.
2)    تأیید رعایت اصول فنی و بهداشتی (GMP) مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی در کلیه بازدیدهای ادواری.
3)    جواب آزمون ها مطابق با ویژگی ها و ضوابط مورد تائید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و عدم انطباق بحرانی در تمام نمونه ها گزارش نشده باشد.
تبصره: در صورتیکه مدارک صدور تغییر نموده باشد، لازم است مدارک اصلاح شده ارائه گردد   

جهت دانلود روی فرمها کلیک کنید        مشخصات نقشه      تعهد نامه برچسب گذاری     تعهدنامه       تعهد نامه موسس
  تعهد نامه مسئول فنی   فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی      فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی