اتاق عمل و هوشبری-اساتید هیأت علمی

دکتر محسن صاحبان ملکی

سمت: سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

  مرتبه: متخصص بیهوشی ، فلوشیپ ICU ، استادیار تمام وقت دانشگاه

مشاهده رزومه

a5d137f66883c0db3ab5a980470d8d86
سید حسین ناظمی

فوق لیسانس بیهوشی  
مدیر گروه - مربی و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 252


مشاهده رزومه
ناظمی 001

دکتر آرش حمزه ای


دکتری تخصصی بیهوشی
استادیار و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57775027(051) داخلی 253
مشاهده رزومه
                     02       

کوکب بصیری مقدم


فوق لیسانس پرستاری - داخلی جراحی  
مربی و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 254

مشاهده رزومه
 ImageHandler

شهناز احراری


 فوق لیسانس پرستاری - داخلی جراحی  
مربی و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 270
مشاهده رزومه
 

بتول محمدیان

دانشجوی دکترا پرستاری
مربی وعضوهیئت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی

مشاهده رزومه
 photo 2017 01 24 16 13 48 copy copy

علیرضا طلایی

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
مربی وعضو هیئت علمی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 254
مشاهده رزومه

s" />