برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP زعفران( از برداشت تا بسته بندي )" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP  زعفران( از برداشت تا بسته بندي )" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 16 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که در تاریخ 14/5/1393ساعت 14-13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد، اعلام نمایند.