برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با تقلبات زعفران" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با تقلبات زعفران" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 8 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که در تاریخ 28/7/1393ساعت 13-12در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.

جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی " آشنایی با تقلبات زعفران"روی نام دوره کلیک نمایید.