اطلاع رسانی غذایی,آشامیدنی و...

انتخاب نماینده جامعه مسئولین فنی

به منظور تعیین نماینده مسئولین فنی به عنوان عضو کمیسیون فنی بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی دانشگاه جلسه ای برای رأی گیری در تاریخ 23/9/1393 با حضور مسئولین

ادامه مطلب...

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " خوردگی (corrosion) در صنایع غذایی " توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " خوردگی (corrosion) در صنایع غذایی " توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 8 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که در تاریخ 23/9/1393ساعت 14-13در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.
جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی " خوردگی (corrosion) در صنایع غذایی " روی نام دوره کلیک نمایید.

برگزاری مجدد دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP زعفران) از برداشت تا بسته بندي (" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 16ساعت می‌باشد، شرکت نمایند با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور در آزمون حضوری دوره که در تاریخ 20/8/1393ساعت 14-13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP  زعفران) از برداشت تا بسته بندي ("  روی نام دوره کلیک نمایید.