معرفی پرسنل آزمایشگاه مواد غذایی

untitled
  • نام و نام خانوادگی:مهندس مرتضی محمدزاده مقدم
  • سمت: رئیس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

دانلود رزومه     

 آدرس پستی: گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – معاونت غذا و دارو
پست الکترونیکی: Laboratory@gmu.ac.ir

شماره تماس: 57229024-051
نمابر:57227689-051