لیست مشاوران پژوهشی دفتر مشاوره پژوهشی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

آقای دکتر علی عالمی: مشاوره آماری

خانم فاطمه دارابی: مشاوره در زمینه های پروپوزال نویسی- مقاله نویسی به زبان فارسی و جستجوی منابع

آقای مجتبی ازقندی: جستجو در منابع اینترنتی و انتخاب مجلات فارسی

خانم سارا شیردل زاده: نگارش چکیده انگلیسی

آقای علی اکرامی: مشاور در زمینه های ثبت در RCT- نگارش چکیده انگلیسی

آقای میثم داستانی: پروپوزال نویسی دانشجویی- جستجو در منابع اینترنتی- انتخاب مجلات فارسی و ارسال مقالات به آن- نگارش چکیده فارسی و ارسال به همایش- مشاوره های نرم افزاری

آقای مهدی بصیری مقدم: مشاوره آماری

آقای مصطفی امیری: نگارش چکیده انگلیسی

آقای مهندس حسن شجاعی: مشاوره نرم افزاری