اولویتهای مرتبط یا فرهنگ و تمدن سال 1390

1-         اخلاق نظام های اجتماعی

2-         اخلاق علم (اخلاق آموزش،پژوهش و نهادهای علمی)

3-         اخلاق فنآوری (زیست فنآوری، فنآوری پزشکی،نانو، فنآوری اطلاعات)

4-         الگوی مطلوب تعامل فرهنگی ایران و جهان اسلامی

5-         دیپلماسی عمومی مبتنی بر فرهنگ اسلامی

6-         مطالعات بیداری اسلامی و تمدن اسلامی

7-         سیاستگذاری توسعه گردشگری اسلامی

8-         سیاستگذاری بازی های رایانه ای

9-         جرایم رایانه ای و اینترنتی

10-       حقوق فرهنگی و اجتماعی

11-       آینده پژوهی تحولات موثر بر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

12-       نظریه تعلیم و تربیت  اسلامی

13-       مطالعات جنگ نرم

14-       شبکه های ماهواره های معاند

15-       امنیت فرهنگی و پدافند غیر قابل فرهنگی

16-       مطالعات سبک زندگی اسلامی- ایرانی

17-       نظام جامع رسانه ای کشور

18-       سیاستگذاری مشارکت فرهنگی و اجتماعی مردمی

19-       نظریه عدالت اسلامی

20-       مصرف کالاهای فرهنگی

21-       مطالعات ارتقای فرهنگ عمومی، تعاون،نیکوکاری، فرهنگ وقف، وجدان کاری و تعظیم شعائر اسلامی، امر به معروف

22-       بررسی و آسیب شناسی آموزش و پرورش علوم اجتماعی در ایران

23-       ساماندهی اصطلاحات فرهنگی و اجتماعی

24-       سنجش ارزش ها و نگرش های دینی، ملی و اجتماعی

25-       مدیریت تحول نهادهای فرهنگی و حوزه و دانشگاه

26-       سیاستگذاری تحکم و تعالی بنیان خانواده

27-       نظام جامع پوشش زنان و عفاف و حجاب

28-       سیاستگذاری توسعه ازدواج اسلامی ایرانی

29-       مطالعه و برنامه ریزی فرهنگی ورزش حرفه ای و ورزش همگانی

30-       مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس