معرفی شورای HSR دانشگاه

مقدمه HSR:

ارتقای سطح سلامت جامعه و برقراری و پیشبرد عدالت در سلامت، هدف نهایی و آرمانی نظام سلامت کشور است که از طریق تأمین دانش لازم برای بهبود و ارتقای عملکرد مدیریت ارائه خدمات مرتبط با سلامت حاصل می گردد. در حال حاضر سلامت با تمامی ابعاد آن دچار چالش های جدی از جمله شیوع روز افزون بیماری های غیر واگیردار و بعضی بیماری های واگیردار، افزایش تقاضای جامعه برای دریافت خدمات و افزایش هزینه های مرتبط با تأمین سلامت می باشد. رویارویی با چالش های فوق نیازمند تلاش همه جانبه و مستمر است. به نظر می رسد جهت گیری پژوهش های این حوزه باید انطباق بیشتری با مشکلات و چالش های اصلی بخش سلامت کشور داشته و تحقیقات پاسخگوی نیازهای مردم و همچنین مشکلات نظام ارائه خدمات سلامت باشد. لذا یکی از محورهای پژوهشی که از اولویت ویژه برخوردار می باشد، پژوهش در نظام سلامت (Health system Research) است که هدف اصلی آن ارتقای سطح سلامت افراد جامعه به عنوان رکن اساسی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق بالابردن میزان و کارآیی سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی است.

شورای HSR در دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

پژوهش در زمینه نظام سلامت حوزه وسیعی از مطالعات چند رشته ای را در بر می گیرد و حوزه کاری HSR افراد، خانواده ها، ادارات، مؤسسات و جمعیت ها را شامل می شود. شورای HSR در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1381 مبتنی بر اهداف و سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در حال حاضر با 26 عضو شامل مدیران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و نمایندگانی از سایر ادارات و ارگان های مرتبط با حوزه سلامت در سطح شهرستان، فعالیت می نماید به منظور شناسایی مشکلات و معظلات موجود، نیازسنجی و جمع آوری پیشنهادها از گروه های آموزشی، حوزه های هر یک از معاونت های مختلف دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط در سلامت انجام گردید که این مجموعه در قالب عناوین و موضوعات پژوهشی، اهم مشکلات درون و برون دانشگاه، سیستم مدیریت و ارائه خدمات را شامل می شود. سپس با برپایی جلسات منظم و جمع بندی نظرات گروه های مختلف تخصصی عضو شورا، لیست تکمیل شده اولویت های شورای HSR به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفت. لازم به ذکر است لیست نهایی اولویت های پژوهشی تأیید شده شورای HSR علاوه بر جاگذاری در وب سایت دانشگاه در فرم های مخصوص چاپ و به تمامی بخش های مرتبط جهت انتخاب موضوع و انجام پژوهش اطلاع رسانی گردیده است.

اعضای شورای HSR در دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

 • دکتر علی محمدپور
 • دکتر جلیل مشاری
 • دکتر محمد صادق علیمردانی
 • دکتر مرتضی تجددی
 • دکتر نوید عطار
 • دکتر جواد باذلی
 • دکتر رضا احمدی
 • دکتر مهدی پاسبان
 • محمدرضا منصوریان
 • دکتر مهدی مشکی
 • دکتر شهلا خسروان
 • دکتر سیدعلی سجادی
 • دکتر جهانشیر توکلی زاده
 • دکتر شیرین ترابی
 • دکتر ابوالقاسم صادقپور
 • دکتر محمدحسین مختاریان
 • فریبا عسکری
 • علی دلشاد نوقابی
 • معصومه قرچه
 • محسن هادی
 • مهدی کاظمی
 • مهدیه جباری
 • مهدی بصیری مقدم
 • دکتر علی رمضانی
 • وجیهه سادات باقرزاده (کارشناس HSR)