تماس با مرکز رشد

​​​
no copyمهندس حامد بیگلری
سمت: رئیس مرکز رشد و فناوری
شماره تماس: 05157223028 - داخلي 358 و 159
پست الكترونيك:
سمیرا جعفری 
سمت: كارشناس مرکز
شماره تماس: 05157223028 - داخلي 159
پست الكترونيك: