اطلاعیه شماره 2: قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی استفاده تسهیلات ادامه تحصیل در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1396

با توجه به تعطیلی پردیس دانشگاه از تاریخ 31 تیرماه 1396 جهت تحویل مدارک و پر کردن فرمهای اولیه قبل از تاریخ مذکور به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه فرمایید.

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir