اطلاعیه شماره 2: قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی استفاده تسهیلات ادامه تحصیل در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1396

با توجه به تعطیلی پردیس دانشگاه از تاریخ 31 تیرماه 1396 جهت تحویل مدارک و پر کردن فرمهای اولیه قبل از تاریخ مذکور به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه فرمایید.

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir