برگزاری دومین جلسه کارگاه "کتابخانه مرکزی جهت دانشجویان جدیدالورود

 دومین جلسه کارگاه کتابخانه مرکزی جهت دانشجویان جدیدالورود با عنوان "آشنایی مقدماتی با کتابخانه و واحد کامپیوتر" در روز دوشنبه ساعت 16-14 مورخ 95/12/9 در محل سالن دکتر روحانی برگزار می گردد.
برگزار گردید

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir