تعطیلی پردیس دانشگاه در سال 96

پاسخگویی به مراجعین محترم با توجه به تعطیلی پردیس دانشگاه  در سال 96

با توجه به تعطیلی پردیس دانشگاه از مورخ 1396/04/31 لغایت 1396/05/18 معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه، روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 15 آماده پاسخگویی به مراجعین محترم می باشد.

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir