برقراری امکان دسترسی آزمایشی به بانک اطلاعاتی Thieme

به اطلاع کاربران محترم می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت با ناشر Thieme دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس زیر تا پایان سپتامبر 2017 فراهم شده است.لازم به ذکر است ناشر Thieme بیش از 40 عنوان مجله در موضوعات پزشکی بالینی منتشر می کند.

https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir