اطلاعیه صدور مجوز در شهر کاخک

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط تأسیس داروخانه می رساند دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد نسبت به صدور مجوز داروخانه در شهر کاخک اقدام نماید . متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت غذا و دارو مراجعه نمایند .
 

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir