اطلاعیه صدور مجوز در شهر کاخک

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط تأسیس داروخانه می رساند دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد نسبت به صدور مجوز داروخانه در شهر کاخک اقدام نماید . متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت غذا و دارو مراجعه نمایند .
 

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir