اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال دوّم 97-1396

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال دوّم 97-1396

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی انتقال، میهمان و انتقال توأم با تغییر رشته می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 20/08/1396 به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند.

سامانه انتقالی: http://transmission.behdasht.gov.ir 

سامانه میهمانی: http://guest.behdasht.gov.ir  

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان
20 آبان ماه تا 10 آذر ماه 1396 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبداء و بارگذاری مدارک لازم
11 آذر ماه تا 25 آذر ماه 1396 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو
26 آذر ماه تا 10 دی ماه 1396 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء
11 دی ماه تا 23 دی ماه 1396 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
24 دی ماه تا 8 بهمن ماه 1396 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

توجه:

مدارک مورد نیاز جهت دانشگاه مقصد بایستی توسط دانشجویان بارگذاری شود در غیر این صورت دانشگاه مقصد قادر به بررسی درخواست ها نخواهد بود و عواقب این امر بر عهده شخص دانشجو می باشد.

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir