همکاران

 
 

نام و نام خانوادگی: مهدی حسنی 

 پست سازمانی: کارپرداز نقلیه

 

شماره تماس: 57223463-051                   داخلی: 216
 

 
 

 

 

 
 
 

نام و نام خانوادگی: رمضانعلی شبان پیشه

 پست سازمانی: کارپرداز(مسئول تدارکات)

 

شماره تماس: 57223518-051     داخلی: 226

 
 

 

 
 
 

نام و نام خانوادگی: علیرضا سبحانی

 پست سازمانی: مسئول انبار

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 271

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: صفیه جمالی

 پست سازمانی: مسئول خدمات اداری

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 229

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: طاهره جوانبخت

 پست سازمانی: مسئول خدمات اداری

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 228

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: مهدی گوهری

 پست سازمانی: نامه رسان

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلی: 229

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: رضا افشاری

 پست سازمانی: مسئول تاسیسات

 

شماره تماس: 57223518-051      داخلی:285

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
571
Powered by DorsaPortal