مسئول واحد

Zeynabadi
  • نام و نام خانوادگی:
  • عصمت زین آبادی
  • سمت:
  • مسئول واحد بهبود کیفیت
  • مرتبه:
  • کارشناس اتاق عمل
 
contact
پست الکترونیکی: 
آدرس: خراسان رضوی - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فکس: 05156522803
شرح وظایف
1. تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان
2. بازنگری برنامه  استنراتژیک بیمارستان ( حداقل سالانه )
3. نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان ازآن آگاهی داشته باشند
4. تعیین ایمنی بیمار و ارتقاء مستمر کیفیت  به عنوان اولویتهای استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب  برنامه عملیاتی در کل بیمارستان
5. نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان
6. مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیماران
7. نظارت برتعیین و تحلیل شاخصهای کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی بر اساس آنها در تمام بخشها و واحدهای بیمارستان از جمله واحدهای برون سپاری شده
8. کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمانهای قانون گذار  از جمله اعتبار بخشی 
9. انتصاب یکی از کارکنان با اختیارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی  بیمار در بیمارستان
10 .بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ،  شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله  جهت ارتقاء فرصتها
11. جلسات تیم مدیریت اجرایی به طور منظم  و لااقل ماهانه برگزار شده و صورتجلسات  و مصوبات  آن ثبت میگردند تا مطابق آنها عمل گردد.
12. توجیه اعضای جدید تیم مدیریت اجرایی ، مطابق برنامه توجیهی مستند صورت می گیرد .
13. پیگیری خط مشی های تحویلی به بخشها و فرایند ها و ارتقاءمستمر انها
14. هماهنگی جهت برگزاری ماهیانه کمیته ها
15. پیگیری تشکیل پرونده های پرسنلی  همراه با فرم های PDP
16. تحویل گرفتن فرمهای رضایتمندی پرسنل هر سه ماه یکبار
17. تشکیل تیم مدیریت اجرایی و بازدید مدیریتی به همراه یکی از اعضاء تیم  هر ماه
18. برگزاری آزمون توانمند سازی پرسنل پرستاری
19. برگزاری آزمون های توانمند سازی پرسنل اداری
20. تحویل در صد ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در صورت نیاز
21. پیگیری و نظارت بر اجرای کمیته مدیریت اجرایی و پیگیری مصوبات آن
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/27
تعداد بازدید:
845
Powered by DorsaPortal