برگزاری کارگاه آشنایی با بیماریهای منتقله با بندپایان نوپدید و بازپدید

برگزاری کارگاه آشنایی با بیماریهای منتقله با بندپایان نوپدید و بازپدید

معاونت بهداشت و واحد آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی
با هدف آشنایی همکاران شاغل در بیمارستان با بیماریهای منتقله با بندپایان کارگاه آموزشی با همکاری گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت و واحد آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی در محل سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار شد که 30 نفر از همکاران پرستار بخش های مختلف بیمارستان شرکت نمودند در این کارگاه خانم دکتر شریفی متخصص عفونی دانشگاه  در خصوص آشنایی و مراقبت بیماریهای تب دانگ، چیکونگونیا، زیکا، سالک و cchf، مطالبی ارائه نمودند در ادامه آقای مهندس رمضانی به توصیف بیولوژی ناقلین بیماریهای مذکور پرداخت و در پایان روش های نمونه گیری، آماده سازی و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه رفرانس کشوری توسط خانم جوانبخت مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشت بیان شد و از همکاران پرستار در خواست گردید که در هنگام مواجه با بیماران مشکوک به تب های خونریزی دهنده مسائل حفاظت فردی و استفاده از ماسک، دستکش و گان را مد نظر قرار دهند.
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
69
منبع:
Powered by DorsaPortal