قابل توجه دانشجویان محترم پزشکی متقاضی تصویب عنوان پایان نامه

با توجه به اینکه طبق ماده 77 آئین نامه پزشکی عمومی، قبل از امتحان پره انترنی می بایست عنوان پایان نامه ثبت شده باشد، از شما عزیزان دعوت می شود که هر چه سریعتر نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه خود اقدام نموده و ثبت عنوان را به آخرین فرصت های قبل از امتحان پره انترنی موکول نفرمایید.

لطفا در ارتباط با ثبت عنوان به نکات زیر توجه بفرمایید:

1-                 قبل از انتخاب استاد راهنما از خالی بودن ظرفیت پایان نامه استاد مربوطه اطمینان حاصل کنید. جهت کسب اطلاع از خالی بودن ظرفیت اساتید محترم به فایلی که در این رابطه در صفحه ی معاونت پژوهشی دانشکده بارگذاری شده است مراجعه فرمایید (فرمها/لیست پایان نامه های اساتید دانشکده پزشکی) .

2-                بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه هر استاد بطور همزمان حداکثر راهنمایی شش پایان نامه را می تواند داشته باشد و در مورد مشاوره پایان نامه محدودیتی وجود ندارد.

3-              بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در مورد پایان نامه دانشجویان پزشکی          ورودی 1393 ، سقف مجاز راهنمایی پایان نامه برای هر یک اساتید دو مورد و سقف مجاز مشاوره ی         پایان نامه از این ورودی چهار مورد می باشد.

4-                توجه به این نکته ضروری است که داشتن رتبه ی استادیاری و بالاتر، شرط مهم استاد/اساتید راهنما می باشد (تبصره یک ، ماده ی 78 آئین نامه آموزشی دوره پزشکی عمومی) . لذا در مواردی که استاد راهنما مشغول گذراندن تعهدات خدمتی خود در دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد و در طول مراحل پایان نامه تعهدات ایشان به اتمام می رسد، شرایط احراز استاد راهنمایی را ازدست داده و در اینگونه موارد بایستی فردی از تیم تحقیق را بعنوان استاد راهنما معرفی نمایند، در غیر این ادامه ی روند انجام پایان نامه و دفاع نهایی با مشکل مواجه شده و مسئولیت آن متوجه دانشجو و استاد راهنما ی مربوطه خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس آئین نامه در برخی شرایط اساتید با رتبه ی مربی نیز می توانند راهنمای پایان نامه باشند.

5-                از آنجایی که طبق ماده 80 آئین نامه پزشکی عمومی عنوان انتخابی نبایستی طی پنج سال گذشته در دانشگاه کار شده باشد، لذا جهت اطمینان از تکراری نبودن عنوان خود به صفحه معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه فرموده و لیست عناوین پایان نامه های سال های گذشته را ملاحظه بفرمایید. همچنین با مراجعه به صفحات معاونت پژوهشی دانشگاه، کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موتر بر سلامت و همچنین لیست پایان نامه های دانشکده های پرستاری و بهداشت، از تکراری نبودن موضوع خود اطمینان حاصل کنید. بدیهی است مسئولیت اطمینان یافتن از تکراری نبودن موضوع بر عهده ی دانشجو و استاد راهنمای مربوطه می باشد و در هر مرحله از پایان نامه در صورت محرز شدن تکراری بودن موضوع، از ادامه کار ممانعت بعمل خواهد آمد.

از دانشجویان گرامی تقاضا می شود جهت پیشگیری از مشکلات بعدی ، به موارد ذکر شده توجه بنمایند. در صورت وجود ابهام یا نیاز به راهنمایی بیشتر به کارشناس پژوهشی  دانشکده پزشکی ، سرکار خانم سبحانلو مراجعه بفرمایید.

 

با آرزوی سلامتی و موفقیت شما عزیزان

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ:
1398/02/14
تعداد بازدید:
64
منبع:
Powered by DorsaPortal