بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان

دکتر محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع داشگاه به همراه مدیران حوزه مدیریت توسعه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در معیت جمعی از مدیران این معاونت با حضور در شهرستان بجستان ، ضمن بازدید از بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان ،مراکز خدمات جامع سلامت مرحوم شریفی مقدم و شهید آقایی و همچنین ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان ضمن دیدار و گفتگو با همکاران شاغل در این مراکز از نزدیک روند ارائه خدمات در این بخش ها را مورد ارزیابی و بازدید قرار دادند.

در همین راستا و به منظور بررسی راهکارهای موجود جهت بهبود هرچه بیشتر ارائه خدمات و مدیریت منابع جلسه ای با حضور مسئولین شبکه و بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان برگزار و درخصوص مباحث مختلف پیش رو بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری های لازم اتخاذ گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/02/24
تعداد بازدید:
372
منبع:
Powered by DorsaPortal