جاریزی پست های درمانی و اداری مرکز آموزشی ، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی

به همت گروه توسعه سازمان وتحول اداری دانشگاه ، جاریزی و اختصاص پست های درمانی و اداری پرسنل رسمی و پیمانی مرکز آموزشی ، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مدیر منابع انسانی ، مدیر تحول اداری ،کارشناسان تشکیلات و تحول اداری و رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی از ابتدای سال 1398 آغاز گردید .

دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اشاره به ابلاغ تشکیلات مرکز آموزشی ، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی از سوی وزارت متبوع تاکنون اقدامی در خصوص جاریزی و اختصاص پست های سازمانی این مرکز انجام نگرفته بود افزود : با پیگیری های انجام شده از سوی ریاست محترم دانشگاه ، پس از انجام مراحل تخصصی و کارشناسی و هماهنگی با رئیس بیمارستان و حراست دانشگاه جاریزی پست های سازمانی درمانی و اداری پرسنل رسمی و پیمانی مرکز آموزشی ، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی از تاریخ ابتدای سال 1398 آغاز گردید .

وی در ادامه افزود جاریزی و اختصاص سایر پست های معاونت ها و تشکیلات تفضیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی دانشگاه نیز تاانتهای مهرماه انجام خواهد شد .

تاریخ:
1398/05/06
تعداد بازدید:
101
منبع:
Powered by DorsaPortal