طرح درس سلامت جامعه وروان

طرح درس سلامت جامعه وروان

 

طرح درس گروه سلامت جامعه و روان

alt

ردیفنام درسطرح درس
1  اخلاق پرستاری وروابط حرفه ای مشاهده
2  نظریه ها ، الگوهای پرستاری سلامت جامعه وکاربردآنها مشاهده
3  برنامه ریزی وارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه مشاهده
4  روشهای آموزش به فرد خانواده وجامعه مشاهده
5  اپیدمیولوژی پیشرفته مشاهده
6  سلامت زنان ومردان درسنین باروری
مشاهده
7  ارتقای سلامت وسبک زندگی سالم
مشاهده
8  اقتصاد وپرستاری
مشاهده
9  فرهنگ وپرستاری مشاهده
10  نظامهای عرضه خدمات سلامت مشاهده
11  پرستاری سلامت جامعه ( خانواده) مشاهده
12  پرستاری سلامت جامعه (گروههای آسیب پذیر) مشاهده
13  
14  
تاریخ:
1395/09/30
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal