بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره اتانولی زنیان بر تعدادی از باکتریهای بیماریزای مواد غذایی

بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره اتانولی زنیان بر تعدادی از باکتریهای بیماریزای مواد غذایی
تاریخ:
1397/02/31
تعداد بازدید:
159
منبع:
Powered by DorsaPortal