اعضا

  

دکتر محمد مطلبی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دانشیار و مدیر گروه

  

دکتر علی عالمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دانشیارو عضو هیات علمی

 

 دکتر عبدالجواد خواجوی

 

 دکتر مهدی مشکی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار و عضو هیات علمی

  

دکتر هدایت الله شمس 

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار و عضو هیات علمی

 

دکتر رضا اسماعیلی

دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت

استادیار و عضو هیات علمی

 

مریم صابری

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مربی و عضو هیات علمی

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/29
تعداد بازدید:
674
Powered by DorsaPortal