دروس تئوری کارشناسی پرستاری (جدید)

طرح درس تئوری دوره مقطع کارشناسی پرستاری
ردیفنام درسطرح درس
1آمار حیاتیمشاهده
2آناتومی عمومی (جدید)مشاهده
3انگل شناسی و قارچ شناسی (جدید)مشاهده
4پرستاری بهداشت روان (1)
مشاهده
5پرستاری بهداشت روان (2)
مشاهده
6پرستاری بیماری های کودکان 2مشاهده
7پرستاری اورژانس در بحران ،فوریت ها و حوادث غیرمترقبهمشاهده
8روان شناسی فردی و اجتماعی (جدید)مشاهده
9پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی8(تروماتولوژی)مشاهده
10مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
مشاهده
11
12پرستاری بزرگسالان سالمندان - 3 ( اختلالات حس)
مشاهده
13پرستاری کودک سالم
مشاهده
17بررسی وضعیت سلامت مشاهده
14پرستاری بزرگسالان سالمندان ) - 3 (، اختلالات عفونی واگیر و غیرواگیر
مشاهده
15اصول مدیریت خدمات پرستاریمشاهده
16مفاهیم پایه پرستاری - سرطان
مشاهده
17فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجومشاهده
18
مشاهده
19پرستاری بهداشت جامعه 1مشاهده
20پرستاری داخلی و جراحی 4- پوست و سوختگیمشاهده
21

22پرستاری بزرگسالان/سالمندان1 - پرستاری آب و الکترولیتمشاهده
23پرستاری اختلالات حرکتیمشاهده
24

26تنظیم خانوادهمشاهده
27پرستاری بهداشت مادر و نوزاد(برادران)
مشاهده
28جمعیت شناسیمشاهده
29پرستاری اختلالات مادران و نوزادان(خواهران)
مشاهده
30پرستاری اختلالات مادران و نوزادان(برادران)
مشاهده
31پرستاری بهداشت مادر و نوزاد(خواهران)مشاهده
32پرستاری بزرگسالان/سالمندان3 (اختلالات گردش خون)مشاهده
33ایمنی شناسی(عملی)مشاهده
34ایمنی شناسیمشاهده
35 پرستاری بزرگسالان/سالمندان1-اختلالات حرکتی(ارتوپدی)
مشاهده
36پرستاری بهداشت جامعه 3 (جدید)مشاهده
37تغذیه درمانی(جدید)مشاهده

38زبان عمومی (جدید)مشاهده
40داخلی جراحی(4)- اختلالات سیستم خونسازمشاهده
41پرستاری بزرگسالان -سالمندان(3)،اختلالات شناختی - ادراکیمشاهده
42مفاهیم پایه پرستاریمشاهده
43زبان تخصصیمشاهده

44اصول و مهارتهای پرستاری - نظریمشاهده

45پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 - اختلالات تنفسیمشاهده
46پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2) - سیستم دفعی ادراری (کلیوی)مشاهده

47پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1 : اختلالات جذب ودفع (گوارش)
مشاهده
48فناوری اطلاعات(جدید)مشاهده
49پرستاری نوزادان
مشاهده
50

51زبان عمومی(94)مشاهده
52زبان تقویتیمشاهده
53بیوشیمی عمومیمشاهده
54فیزیولوژی نظریمشاهده
55پرستاری سلامت بهداشت
مشاهده
56پرستاری بیماری های داخلی و جراحی (3)-روش کار در اتاق عملمشاهده
57پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)-اختلالات سیستم تولید مثل،تناسلی و پستانمشاهده
58روش تحقیقمشاهده
59اصول و مهارتهای پرستاری عملیمشاهده
60پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)-اختلالات سیستم تولید مثل،تناسلی و پستان(خانم ها)
مشاهده
61پرستاری ویژه ICuمشاهده

62روش تحقیقمشاهده
63فارماکولوژی بالینیمشاهده
64بررسی وضعیت سلامت عملیمشاهده
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
168
Powered by DorsaPortal