آرایش واحدی دانشکده
آرایش واحدی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام نام رشته(از ورودی)   مقطع
101 پرستاری پرستاری(از ورودی 93 به بعد) پرستاری (ورودی 95) کارشناسی پیوسته
104 آموزش پرستاری     کارشناسی ارشد ناپیوسته
114 پرستاری مراقبتهای ویژه     کارشناسی ارشد ناپیوسته
144 پرستاری داخلی-جراحی پرستاری داخلی-جراحی(از ورودی 93 به بعد)
کارشناسی ارشد ناپیوسته
154 پرستاری سلامت جامعه     کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمندان


کارشناسی ناپیوسته
702 فوریت های پزشکی  کاردانی فوریت های پزشکی (از ورودی 93 به بعد) کاردانی فوریت های پزشکی (ورودی 95به بعد) کاردانی
703 فوریت های پزشکی(921)     کارشناسی ناپیوسته
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/30
تعداد بازدید:
209
Powered by DorsaPortal