اساتید مشاور گروه پرستاری
 

لیست اساتید محترم مشاور گروه پرستاری در نیمسال اول 97-96

ردیف

رشته

استاد مشاور

ورودی

1

کارشناسی پرستاری 

علی دلشاد

961

2

کارشناسی پرستاری 

مریم عشقی زاده

962

3

کارشناسی پرستاری 

حسن ایرانی

952

4

کارشناسی پرستاری 

علی پورفاطمی

951

5

کارشناسی پرستاری  مریم مقیمیان 942
6

کارشناسی پرستاری 

ملیحه سلطانی

941

7

کارشناسی پرستاری 

مهدی بصیری

932

8

کارشناسی پرستاری 

دکترموسی سجادی

931

 

     

9

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری  دکترشهلا  خسروان 921

10

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه محمد رضا منصوریان 941
 کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه معصومه امیری 961
 کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه 
دکترشهلا خسروان  931
  کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی دکترعلی محمدپور  931

11

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی دکترعلی محمدپور 941

12

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه
دکتر آرش حمزه ای 941
13 کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دکتر محسن صاحبان 931

14

ارشد سالمندشناسی
دکتر حسین عجم
961

15

ارشد سالمندشناسی
دکتر صادق مقدم
961

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
95
Powered by DorsaPortal