برنامه کارآموزی
برنامه کارآموزی فارماکولوزی بالینی دانشجویان پرستاری ترم 2
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (ICU)دانشجویان پرستاری ترم8
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (دیالیز)دانشجویان پرستاری ترم 8
برنامه کارآموزی درعرصه پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه دانشجویان پرستاری ترم 8
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/26
تعداد بازدید:
186
Powered by DorsaPortal