برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری دانشجویان پرستاری ترم 2- یک واحد
برنامه کارآموزی فارماکولوزی بالینی دانشجویان پرستاری ترم 2- 1 واحد
برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان1- دانشجویان پرستاری ترم 3- 2 واحد
برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان2- دانشجویان پرستاری ترم4- 2 واحد
برنامه کارآموزی پرستاری درمشکلات شایع ایران دانشجویان پرستاری ترم5-1 واحد
برنامه کارآموزی بهداشت نوزادان (خواهران) دانشجویان پرستاری ترم5
برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان3- دانشجویان پرستاری ترم6- یک واحد: قسمت الف
برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان3 (اتاق عمل) دانشجویان پرستاری ترم6- 1 واحد قسمت ب
برنامه کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان دانشجویان پرستاری ترم 6- 1 واحد
برنامه کارآموزی کودکان (پاراکلینیک )دانشجویان پرستاری ترم6-1 واحد
برنامه کارآموزی مراقبتهای ویژه (CCU)دانشجویان پرستاری ترم6-5/0 واحد
برنامه کارآموزی مراقبتهای ویژه(ICU) دانشجویان پرستاری ترم6-5/0 واحد
برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان 1 دانشجویان ترم 7 پرستاری-2واحد
برنامه کارآموزی درعرصه بزرگسالان سالمندان 2 دانشجویان ترم 7 پرستاری-2واحد
برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان3 دانشجویان ترم 7 پرستاری-2واحد
برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت نوزادان (خواهران) دانشجویان ترم 7 پرستاری-1واحد
برنامه کارآموزی درعرصه پرستاری بیماریهای کودکان دانشجویان پرستاری ترم 8- 2 واحد
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (CCU )دانشجویان پرستاری ترم8 - 1 از3واحد
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (ICU)دانشجویان پرستاری ترم8 -1 از3واحد
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (دیالیز)دانشجویان پرستاری ترم 8- 1 از3واحد
برنامه کارآموزی درعرصه پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه دانشجویان پرستاری ترم 8- 2واحد
برنامه کارآموزی اصول و فنون پرستاری دانشجویان ترم 2هوشبری2واحد
برنامه کارآموزی در اتاق عمل اورژانس دانشجویان ترم 6 اتاق عمل 1 واحد
 
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (ICU)دانشجویان پرستاری ترم8
برنامه کارآموزی در عرصه ویژه (دیالیز)دانشجویان پرستاری ترم 8
برنامه کارآموزی درعرصه پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه دانشجویان پرستاری ترم 8
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/09
تعداد بازدید:
867
Powered by DorsaPortal